Algemene Huisregels

 

Alle aanwijzingen van bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van deze dansclub moeten altijd direct worden opgevolgd. 

Gevonden voorwerpen kunt u bij het dienstdoende bestuurslid (receptie tafel) inleveren.

Sterke drank wordt niet verstrekt onder de 18 jaar. Geen discriminatie, intimidatie, beledigingen, geweld of gewelddadige taal gebruiken in de dansclub.

Roken en drugs zijn verboden in het gehele gebouw inclusief de toiletten. Het is verboden eigen drank mee te nemen.

Glaswerk/drank mag niet mee naar buiten genomen worden. Graag geen geluidsoverlast bij het verlaten van het pand i.v.m. de buren.

De toegang kan u geweigerd worden als u onder invloed van drugs, aangeschoten of dronken bent. Correcte kleding is verplicht.

 

Op de dansvloer zijn sportschoenen uit den boze. Gelieve geen zitplaatsen onnodig bezet te houden te houden. Voor klachten kunt u terecht bij de bestuursleden. 

Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

 

Laat geen kostbare zaken achter in uw jas. Geef eventuele waardevolle spullen even af bij het dienstdoende bestuurslid, 

deze worden dan bewaard in het kantoor achter slot en grendel. Veiligheidsvoorschriften Brandweer (geen jassen aan de stoelen hangen).